@ittikorns

  • ยอดวิว
    794,322
ittikorns

D/E (Debt/Equity) Ratio คืออะไร ? สำคัญกับหุ้นยังไง ?

Debt to Equity Ratio หรือ D/E Ratio ที่หมายถึง หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น นั้นเป็นการคำนวณโดยการนำรวมหนี้สินทั้งหมดของบริษัทมาหารกับส่วนของผู้ถือหุ้น...

ittikorns

ROA (Return on Assets) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คืออะไร ?

ROA หรือ Return on Assets (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์) นับว่าเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสำคัญไม่แพ้อันอื่นโดย ROA นั้นจะเป็นตัวบอกว่าบริษัทมีความส...

ittikorns

ทำความเข้าใจเรื่อง Market Cap หรือ มูลค่าตามราคาตลาด

นักลงทุนมักจะได้ยินถึงหุ้นที่ถูกแบ่งออก Small cap, Mid cap, Large cap แต่เคยรู้หรือไม่ว่าความหมายจริงๆของการแบ่งประเภทเหล่านั้น คืออะไร คำว่า Cap หรือ...

ittikorns

Candlestick กราฟแท่งเทียน คืออะไร ใช้ยังไง ?

กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick ถูกใช้หนึ่งในเทคนนิคที่ถูกหยิบมาใช้มายาวนานกว่า 100 ปี โดย กราฟแท่งเทียน นั้นถูกคิดค้นครั้งแรกโดยชาวญี่ปุ่นชื่อ Homma เ...

ittikorns

วิธีใช้ เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) ในการซื้อหุ้น

เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average สามารถเรียนสั้นๆ ได้ว่า เส้น MA เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคค่อนข้างเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุ...

ittikorns

วิธีใช้ MACD ในการหาจังหวะเข้าซื้อหรือขายหุ้น

การเริ่มต้นที่จะศึกษาทิศทางระยะสั้นของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตอนเริ่มต้นนั้นค่อนข้างยากพอสมควรและมันจะยากที่สุดถ้าคุณไม่รู้จักเครื่องมีที่สามารถนำมาใช้ในก...

ittikorns

วิธีใช้เครื่องมือเปรียบเทียบหุ้น Monitor Compare

ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง นักลงทุนมักจะวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นตัวนั้นแบบเจาะลึก และวิธีหนึ่งที่นักลงทุนจะวิเคราะห์คือการเปรียบเทียบหุ้นห...

ittikorns

เมื่อเราได้เห็น SET ที่ 1,500 จุด (อีกครั้ง)

วันนี้ก็เป็นวันที่ 2 ที่ +SET กลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่ต้นปีมานับว่าตลาดได้ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีพักบ้างช่วงเ...