ถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกว่าต่อไปคุณจะ
เล่นหุ้น หรือ ลงทุนในหุ้น

ก้าวแรกของการเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเต็มตัวนั้นต้องเริ่มจากการลงทุนในตัวคุณเอง

Premium Account ฿450/เดือน

Plans & Pricing

Starter

฿0/เดือน
  • ราคาหุ้นย้อนหลัง 6 เดือน
  • งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
  • งบการเงินแยกตามไตรมาส
  • Monitor Portfolio / Fundamnetal / Screener / Compare / Technical
  • การเรียกข้อมูลแบบ TTM/QoQ/YoY/Growth
Sign up

Premium

฿490/เดือน
  • ราคาหุ้นย้อนหลัง 40 ปี
  • งบการเงินย้อนหลัง 20 ปี
  • งบการเงินแยกตามไตรมาส
  • Monitor Portfolio / Fundamnetal / Screener / Compare / Technical
  • การเรียกข้อมูลแบบ TTM/QoQ/YoY/Growth
Sign up