ittikorns

D/E (Debt/Equity) Ratio คืออะไร ? สำคัญกับหุ้นยังไง ?

Debt to Equity Ratio หรือ D/E Ratio ที่หมายถึง หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น นั้นเป็นการคำนวณโดยการนำรวมหนี้สินทั้งหมดของบริษัทมาหารกับส่วนของผู้ถือหุ้น...

ittikorns

ROA (Return on Assets) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คืออะไร ?

ROA หรือ Return on Assets (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์) นับว่าเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสำคัญไม่แพ้อันอื่นโดย ROA นั้นจะเป็นตัวบอกว่าบริษัทมีความส...

ittikorns

ทำความเข้าใจเรื่อง Market Cap หรือ มูลค่าตามราคาตลาด

นักลงทุนมักจะได้ยินถึงหุ้นที่ถูกแบ่งออก Small cap, Mid cap, Large cap แต่เคยรู้หรือไม่ว่าความหมายจริงๆของการแบ่งประเภทเหล่านั้น คืออะไร คำว่า Cap หรือ...

somsak.kon

ถ้าสมัครใช้งานเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ

ittikorns

Candlestick กราฟแท่งเทียน คืออะไร ใช้ยังไง ?

กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick ถูกใช้หนึ่งในเทคนนิคที่ถูกหยิบมาใช้มายาวนานกว่า 100 ปี โดย กราฟแท่งเทียน นั้นถูกคิดค้นครั้งแรกโดยชาวญี่ปุ่นชื่อ Homma เ...