ittikorns

วิธีใช้ เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) ในการซื้อหุ้น

เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average สามารถเรียนสั้นๆ ได้ว่า เส้น MA เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคค่อนข้างเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุ...

ittikorns

วิธีใช้ MACD ในการหาจังหวะเข้าซื้อหรือขายหุ้น

การเริ่มต้นที่จะศึกษาทิศทางระยะสั้นของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตอนเริ่มต้นนั้นค่อนข้างยากพอสมควรและมันจะยากที่สุดถ้าคุณไม่รู้จักเครื่องมีที่สามารถนำมาใช้ในก...

ittikorns

วิธีใช้เครื่องมือเปรียบเทียบหุ้น Monitor Compare

ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง นักลงทุนมักจะวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นตัวนั้นแบบเจาะลึก และวิธีหนึ่งที่นักลงทุนจะวิเคราะห์คือการเปรียบเทียบหุ้นห...

davidb

TPOLY ผู้รับเหมาพลังงานทดแทน

+TPOLY หรือ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา และงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งลูกค้าของบริษัท ประกอบด...

cjmling2

เริ่มลงทุนในหุ้น

คำเตือน: คนเขียนบทความนี้ไม่ใช่นักลงทุนหุ้นที่มีประสบการณ์ แต่กำลังพยายามศึกษาวิธีการลงทุนในหุ้น ดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้อาจจะไม่ถูกต้องบ่นนำก่อนเข้า...